Tư vấn miễn phí (24/7): 0941791888

HYPER ELECTRIC - Phân phối điện máy, Bán hàng tại kho

  [tintuc]

BẢNG GIÁ TIVI - TỦ LẠNH - MÁY GIẶT - TẠI KHO từ 26/12/2021 đến 31/12/2021
Đơn giá tham khảo , có thể điều chỉnh theo từng thời điểm

TIVI SONY
- Tivi Full HD 32w600d = 7,1tr
- Tivi Full HD 43W660G = 10,4tr
- Tivi 4k 43x7500H = 11,7tr
- Tivi 4k 43x8500H = 12,5tr
- Tivi 4k 43x75 = 11,9tr
- Tivi 4k 43x80J = 14,1tr
- Tivi 4k 49x8000h = 13,4tr
- Tivi 4k 49x8500H/S = 14,5tr
- Tivi 4k 49x8500H = 14,9tr
- Tivi 4k 50x75 = 14,6tr
- Tivi 4k 50x80J = 15,6tr
- Tivi 4k 55x7500h = 16tr
- Tivi 4k 55x8000H = 16,5tr
- Tivi 4k 55x9000h = 17,7tr
- Tivi 4k 55x9500h = 19,8tr
- Tivi 4k 55x80J/S = 16,7tr
- Tivi 4k 55x80J = 18tr
- Tivi 4k 55x86J = 17,3tr
- Tivi 4k 55x90J = 20,7tr
- Tivi 4k OLED 55A80J = 39,6tr
- Tivi 4k OLED 55A90J = 48,3tr
- Tivi 4k 65x7000G = 17,2tr
- Tivi 4k 65x8000H = 20,6tr
- Tivi 4k 65x9000H = 22,8tr
- Tivi 4k 65x9500H= 27,7tr
- Tivi 4k 65x80j = 21,6tr
- Tivi 4k 65x86J = 22,4tr
- Tivi 4k 65x90j = 24,5tr
- Tivi 4k 65A8H = 40,2tr
- Tivi 4k OLED 65A80J = 47,3tr
- Tivi 4k OLED 65A90J = 65tr
- Tivi 4k 75x8000H = 27,6tr
- Tivi 4k 75x9000h = 30,9tr
- Tivi 4k 75x80J = 35,1tr
- Tivi 4k 75x86J = 31,15tr
- Tivi 4k 75x90J = 39,8tr
- Tivi 4k OLED 77A80J = 86,9tr
- Tivi 4k 85x8000H = 42,9tr
- Tivi 4k 85x9000H = 49tr
- Tivi 4k 85x86J = 57,9tr
- Tivi 4k 85x95J = 86,5tr
------
TIVI SAMSUNG
- Tivi Full HD 32T4300 = 7,55tr
- Tivi Full HD 32T4500 = 8tr
- Tivi Full HD 43T6000 = 10,3tr
- Tivi Full HD 43R6000 = 9,7tr
- Tivi 4k 43TU8100 = 10,9tr
- Tivi 4k 43AU7000 = 12,35tr
- Tivi 4k 43AU7700 = 13,35tr
- Tivi 4k 43Au8000 = 13,05tr
- Tivi 4k 43AU9000 = 13,1tr
- Tivi 4k QLED 43Q60T = 11,7tr
- Tivi 4k QLED 43Q65A = 13,6tr
- Tivi 4k 50TU7000 = 12,7tr
- Tivi 4k 50TU8100 = 13,3tr
- Tivi 4k 50AU7000 = 13,65tr
- Tivi 4k 50AU7700 = 14,35tr
- Tivi 4k 50AU8000 = 14,5tr
- Tivi 4k 50AU8100 = 15,1tr
- Tivi 4k 50Q60T = 13,9tr
- Tivi 4k 50Q60A = 16,9tr
- Tivi 4k 50Q65A = 15,6tr
- Tivi 4k Neo QLED 50QN90A = 25,85tr
- Tivi 4k 55TU6900 = 15,1tr
- Tivi 4k 55TU8100 = 15,3tr
- Tivi 4k 55AU7000 = 16,75tr
- Tivi 4k 55AU7700 = 16,3tr
- Tivi 4k 55AU8000 = 17,2tr
- Tivi 4k 55AU9000 = 18,35tr
- Tivi 4k QLED 55Q60T = 15,9tr
- Tivi 4k QLED 55Q70T = 17,3tr
- Tivi 4k QLED 55Q60A = 19tr
- Tivi 4k QLED 55Q65A = 17,6tr
- Tivi 4k QLED 55Q70A = 20,3tr
- Tivi 4k QLED 55QN85A = 29,35tr
- Tivi 4k QLED 55QN90A = 32,85tr
- Tivi 4k 60AU8000 = 18,5tr
- Tivi 4k 65TU7000 = 17,5tr
- Tivi 4k 65TU8100 = 18,9tr
- Tivi 4k 65TU8500 = 19,9tr
- Tivi 4k 65AU7000 = 20,95tr
- Tivi 4k 65AU7700 = 20,75tr
- Tivi 4k 65AU8100 = 20,5tr
- Tivi 4k QLED 65Q60T = 21,2tr
- Tivi 4k QLED 65Q70T= 21,7tr
- Tivi 4k QLED 65Q95T = 35,2tr
- Tivi 4k QLED 65Q60A = 23,9tr
- Tivi 4k QLED 65Q65A = 22,2tr
- Tivi 4k Neo QLED 65QN85A= 41,35tr
- Tivi 4k Neo QLED 65QN90A = 41,35tr
- Tivi 4k Neo QLED 65QN800A = 44,5tr
- Tivi 4k khung tranh 65LS03A = 31,35tr
- Tivi 4k QLED 65Q900R = 30,9tr
- Tivi 4k QLED 65Q800T = 32,9tr
- Tivi 4k QLED 65Q950TS = 40,9tr
- Tivi 4k 70AU800 = 25,5tr
- Tivi 4k 75TU8100 = 25,2tr
- Tivi 4k 75AU7000 = 26,55tr
- Tivi 4k 75AU7700 = 28,75tr
- Tivi 4k 75AU8000 = 28,85tr
- Tivi 4k QLED 75q60t = 27,9tr
- Tivi 4k QLED 75q70t = 32,9tr
- Tivi 4k QLED 75Q60A = 33,5tr
- Tivi 4k QLED 75Q70A = 39,5tr
- Tivi 4k Neo QLED 75QN85 = 58,5tr
- Tivi 4k QLED 82Q65R = 37,5tr
- Tivi 4k 85AU8000 = 46,5tr
- Tivi 4k QLED 85Q70T = 48tr
- Tivi 4k QLED 85Q60A = 52tr
- Tivi 4k QLED 85Q70A = 55tr
- Tivi 4k QLED 85QN85A = 87,5tr
------
TIVI LG
- Tivi Full HD 32LM575 = 7,35tr
- Tivi Full HD 32LM636 = 7,65tr
- Tivi Full HD 43LM575 = 9,7tr
- Tivi Full HD 43LM636 = 10,4tr
- Tivi 4k 43un7400 = 10,6tr
- Tivi 4k 43un721 = 10,8tr
- Tivi 4k 43UP7550 = 12,1tr
- Tivi 4k 43UP7720 = 12,2tr
- Tivi 4k 43UP8100 = 12,6tr
- Tivi 4k 43NANO79 = 11,7tr
- Tivi 4k 43NANO77TPA = 14tr
- Tivi 4k 49UN7200 = 12,7tr
- Tivi 4k OLED 48CX = 21,7tr
- Tivi 4k OLED 48C1 = 25,5tr
- Tivi 4k 50UP7550 = 14,5tr
- Tivi 4k 50UP7720 = 14,55tr
- Tivi 4k 50UP8100 = 15tr
- Tivi 4k 50NANO77TPA = 16tr
- Tivi 4k 50NANO86TPA = 17,7tr
- Tivi 4k 55UN7400 = 14,7tr
- Tivi 4k 55UP7550 = 15,2tr
- Tivi 4k 55UP7720 = 15,85tr
- Tivi 4k 55UP7750 = 14,6tr
- Tivi 4k 55UP7800 = 15,1tr
- Tivi 4k 55UP8100 = 16,5tr
- Tivi 4k 55NANO79 = 14,3tr
- Tivi 4k 55NANO81 = 16,3tr
- Tivi 4k 55NANO77TPA = 18tr
- Tivi 4k 55NANO86TPA = 18,3tr
- Tivi 4k OLED 55A1= 23,2tr
- Tivi 4k OLED 55E9 = 25tr
- Tivi 4k OLED 55CX = 26,3tr
- Tivi 4k OLED 55GX = 26,8tr
- Tivi 4k OLED 55C1 = 29,5tr
- Tivi 4k OLED 55G1 = 41,65tr
- Tivi 4k 65UP7550PTC = 20,18tr
- Tivi 4k 65UN7290 = 17,7tr
- Tivi 4k 65UP7550PTC = 20,18tr
- Tivi 4k 65UP7720 = 20,65tr
- Tivi 4k 65UP7750 = 18,8tr
- Tivi 4k 65UP8100 = 21,8tr
- Tivi 4k 65NANO77 = 22,6tr
- Tivi 4k 65NANO95TNA = 28,6tr
- Tivi 4k OLED 65A1PTA = 35tr
- Tivi 4k OLED 65C1 = 40tr
- Tivi 8k 65NANO95TPA = 60,16tr
- Tivi 4k 70UN7300 = 19tr
- Tivi 4k 70UP7750 = 19,7tr
- Tivi 4k 70UP7800 = 22,945tr
- Tivi 4k 75UP7750 = 25tr
- Tivi 4k 75UP7800PTB = 31,3tr
- Tivi 4k 75NANO86TPA = 35,4tr
- Tivi 4k 75NANO95TNA = 48tr
- Tivi 8k 75NANO96 TPA =75,5tr
- Tivi 4k QNED 75QNED91TPA = 66,3tr
- Tivi 4k QNED 75QNED99TPB = 101,3tr
- Tivi 4k OLED 77CX = 80tr
- Tivi 4k OLED 77C1PTB = 83tr
- Tivi 4k 86UP8000PTB = 54,1tr
- Tivi 4k 86QNED91TPA = 92tr
-----
TIVI CASPER
- Tivi 32hx6200 = 5,2tr
- Tivi 32HG5200 = 5,45tr
- Tivi 43FX5200 = 7,25tr
- Tivi 43FX6200 = 7,3tr
- Tivi 43FG5200 = 8,3tr
- Tivi 4k 50UG6100 = 10,95tr
- Tivi 4k 55UG6100/6000 = 12,5tr
- Tivi 4k 55UW6000 = 12,3tr
- Tivi 4k 58UX = 12tr
- Tivi 4k 65UG6100/6000 = 18,1tr
TIVI TCL
- Tivi Full HD 32s6200 = 5,25tr
- Tivi 4K 40S6500 = 7tr
- Tivi 4K 43T65 = 8,2tr
- Tivi Full HD 43S5200 = 7,95tr
- Tivi 4k 43P615 = 8,35tr
- Tivi 4k 43P725 2021= 8,9tr
- Tivi 4K 50T65 = 10,2tr
- Tivi 4K 50P618 = 10,2tr
- Tivi 4K 50P25 = 11,4tr
- Tivi 4K QLED 50C725 = 12,9tr
- Tivi 4K 55P615/618 = 11,65tr
- Tivi 4K 55P725 2021 = 12,1tr
- Tivi 4K QLED 55Q716 = 13tr
- Tivi 4K QLED 55C725 = 15,3tr
- Tivi 4K 65P618 = 16,2tr
- Tivi 4K 75P618 = 22tr
---
LOA TIVI
- Samsung-HW-T420 = 1,8tr
- Samsung-HW-T450 = 2,5tr
- Samsung-HW-T550 = 3,4tr
- Samsung-HW-Q60T 5.1 = 4tr
- Samsung-HW-Q600A = 5tr
- Samsung-HW-Q70T/XV 3.1.2 Ch = 5,1tr
- Sony-HT-S350 = 4,5tr
- Sony-BDV-E4100 = 4,5tr
- Sony-BDV-E6100 = 8tr
- Sony-Bluray 3D 5.1 BDV-N9200W = 14tr
- LG-SP8A = 7,05tr
----
Máy Giặt Electrolux:
Giặt EWF8024D3WB 8kg Inverter = 7,4tr
Giặt EWF8025CQSA 8kg Inverter = 7,6tr
Giặt EWF8024P5WB 8kg Inverter = 8,45tr
Giặt EWF8024P5SB 8kg Inverter = 9,3tr
Giặt EWF9025BQSA 9kg Inverter = 8tr
Giặt EWF9024D3WB 9kg Inverter = 8,9tr
Giặt EWF9024P5WB 9kg Inverter = 9,8tr
Giặt EWF9024P5SB 9kg Inverter = 10,85tr
Giặt EWF9024Q7WB 9kg Inverter = 11tr
Giặt EWF9023BDWA 9kg Inverter = 11,65tr
Giặt EWF9024R7SB 9kg Inverter = 12,15tr
Giặt EWF9523ADSA 9,5kg Inverter = 12tr4
Giặt EWF1024BDWA 10kg Inverter = 10,15tr
Giặt EWF1024P5WB 10kg Inverter= 11,4tr
Giặt EWF1024P5SB 10kg Inverter = 12,25tr
Giặt EWF1024Q7WB 10kg Inverter = 12,25tr
Giặt EWF1024R7SB 10kg Inverter = 13,35tr
Giặt EWF1142Q7WB 11kg Inverter = 14,35tr
Giặt EWF1141SESA 11kg Inverter = 16tr
Giặt EWF1141R7SB 11kg Inverter = 16,05tr
Giặt EWF1141R9SB 11kg Inverter = 19,8tr
Giặt EWW8025DGWA 8kg/sấy 5kg Inverter = 10,15tr
Giặt EWW8023AEWA 8kg/sấy 5kg Inverter = 10,9tr
Giặt EWW9024P5WB 9kg/sấy 6kg Inverter = 13,85tr
Giặt EWW1024P5WB 10kg/sấy 7kg = 16,05tr
Giặt EWW1124Q7WB 11kg/sấy 7kg = 18,4tr
Giặt EWW1141AEWA 11kg/sấy 7kg Inverter = 18,65tr
MÁY SẤY E.L.E.C.T.R.O.L.U.X
Sấy EDV705HQWA 7kg = 6,85tr
Sấy EDV805JQWA 8kg = 7,6tr
Sấy EDV805JQSA 8kg = 8,05tr
Sấy EDS805KQWA = 8,75tr
Sấy EDS 805KQSA = 9,15tr
Sấy EDC704GEWA = 10,65tr
Sấy EDC804CEWA 8kg = 12,6tr
Sấy EDH803BEWA 8kg = 17,2tr
Sấy EDH903BEWA 9kg = 19,2tr
Sấy A.Q.U.A AQH-V700F 7kg = 5,9tr
MÁY GIẶT C.A.S.P.E.R
WT-75N70BGA 7,5kg Cửa trên = 4,1tr
WT-85N68BGA 8,5kg Cửa trên = 4,35tr
WT-95N68BGA 9,5kg Cửa trên = 4,8tr
WT-95I68DGA 9,5kg Inverter Cửa trên = 5tr
WF-85I140BGB 8,5kg Inverter Cửa trước = 6,25tr
WF-95I140BWC 9,5kg Inverter Cửa trước = 6,8tr
WF-95I140BGB 9,5kg Inverter Cửa trước = 7,1tr
WF-105I150BWC 10,5kg Inverter Cửa trước = 7,9tr
WF-105I150BGB 10,5kg Inverter Cửa trước = 7,95tr
WF-125I140BGB 12,5kg Inverter Cửa trước = 9,1tr
MÁY GIẶT P.A.N.A.S.O.N.I.C
NA-F90A4BRV 9kg cửa trên = 5,8tr
NA-F100A4BRV 10kg cửa trên = 6,6tr
NA-FD11AR1BV 11,5kg Inverter cửa trên = 10,2tr
MÁY GIẶT L.G
T2313VSAB 13 kg Inverter cửa trên = 7,15tr
FV1208S4W 8,5 kg Inverter = 7,55tr
FV1408S4W 8,5kg Inverter = 7,35tr
FV1409S4W 9kg Inverter = 9,1tr
FV1409S3W 9kg Inverter = 9,15tr
FV1409S2W 9kg Inverter = 9,25tr
FV1410S5W 10kg Inverter = 9,85tr
TH2111SSAB 11 kg Inverter cửa trên = 10,1tr
FV1410S4P 10kg Inverter = 10,3tr
TH2113SSAK 13 kg Inverter cửa trên = 10,75tr
FV1410S3B 10kg Inverter = 10,8tr
FV1411S5W 11kg Inverter = 12,7tr
FV1411S4P 11kg Inverter = 13,35tr
FV1450S2B 10,5kg Inverter = 13,55tr
FV1411S3B 11kg Inverter = 12,3tr
FV1413S3WA 13kg/8kg sấy Inverter = 15,15tr
FV1413H3BA 13kg/8kg sấy Inverter = 19,2tr
MÁY GIẶT S.H.A.R.P
ES-FK852EV-W 8,5kg Inverter = 8,2tr
ES-FK852SV-G 8,5kg Inverter = 8,65tr
ES-FK954SV-G 9,5kg Inverter = 9,5tr
ES-FK1054SV-G 10,5kg Inverter = 10,35tr
TỦ LẠNH S.A.M.S.U.N.G
RB30N4010S8 Inverter 310 lít = 9,4tr
RT46K6885BS/SV Inverter 451 lít = 13,75tr
RF48A4000B4/SV Inverter 488 lít = 17,3tr
RS62R5001B4/SV Inverter 647 lít = 16,4tr
RF48A4010M9/SV Inverter 488 lít = 19,6tr
RF48A4010B4/SV 4 cửa 488 lít = 19,8tr
Rs64t5f01b4/sv màn hình cảm ứng = 39,5tr
TỦ LẠNH H.I.T.A.C.H.I
R-FW650PGV8(GBK) Inverter 509 lít = 20,35tr
R-FW690PGV7X (GBK) Inverter 540 Lít (Đen) = 27,5tr
R-WB640VGV0(GMG) Inverter 569 lít = 35tr
R-WB640VGV0X (MIR) Inverter 569 lít = 43,9tr
R-G570GV (XK, XT) Inverter 589 lít = 54,5tr
R-G620GV 657 Inverter lít = 69,5tr
TỦ LẠNH P.A.N.A.S.O.N.I.C
TV301GPKV Inverter 268 lít = 8,8tr
NR-TV301BPKV Inverter 268 lít = 9,4tr
BV280QSVN Inverter 255 lít = 9,2tr
NR-TL351GPKV Inverter 326 lít = 12,3tr
BV320WSVN Inverter 290 lít = 12,6tr
BV320GKVN Inverter 290 lít = 13,2tr
NR-BC360QKVN Inverter 322 lít = 14,4tr
NR-BC360WKVN Inverter 322 lít = 15,3tr
NR-BX421GPKV Inverter 377 lít = 15,9tr
NR-BX471WGKV Inverter 420 lít = 17,9tr
NR-DZ601VGKV Inverter 550 lít = 30,5tr
TỦ LẠNH E.L.E.C.T.R.O.L.U.X
EUM0500SB 50 lít = 2,9tr
EBB2802H-H Inverter 250 lít = 6,5tr
EBB2802K-H Inverter 253 lít = 6,95tr
ETB3440K-A Inverter 312 lít = 8,6tr
ETB3440K-H Inverter 312 lít = 9tr
EBB3402K-H Inverter 308 lít = 9,5tr
EME3700HA Inverter 340 lít = 9,7tr
EBB3702K-H Inverter 335 lít = 10,6tr
ETB4600B-G Inverter 431 lít = 10,7tr
EBB3742K-H Inverter 335 Lít = 11tr
ETB3760K-H Inverter 341 lít = 11,2tr
EBE4500B-G Inverter 421 lít = 12,5tr
ETB5400B-G Inverter 503 lít = 12,6tr
ESE6141A-BVN Inverter 571 Lít = 24tr
EQE6909A-BVN Inverter 648 lít = 24,9tr
ESE6645A-BVN Inverter 660 lít = 30tr
TỦ LẠNH LG
LG-GR-B247JP Inverter 687L = 24,1tr
LG-GR-B247JDS Inverter 613L = 16,25tr
LG-GR-D247MC Inverter 601 lít = 27,5tr
LG-GR-D247JDS Inverter 601 lít = 24,8tr
MỘT SỐ MODEL TỦ LẠNH KHÁC
AQR-D59FA(BS) 50 lít = 2,8tr
AQR-D99FA(BS)90 lít = 3,1tr
TOSHIBA-GR-A25VM(UKG1) Inverter 194 lít = 5,75tr
MITSHUBISHI-MR-CX41ER-BRW-V(3 cửa) Inverter 326 lít = 10,9tr
MITSHUBISHI-MR-V50ER-BRW-V(3 cửa) Inverter 414 lít = 12,6tr
MITSHUBISHI-MR-FX41EN-GBK-V(2 cửa) Inverter 344 lít = 12,9tr
MITSHUBISHI-MR-L78-GSL-V 635 lít Inverter = 31,7tr
Sharp- SJ-X176E-SL 165 lít = 4,3tr
Sharp-SJ-X201E-DS 196 lít = 4,6tr
Sharp-SJ-X251E-SL 241 lít = 5,25tr
Sharp-SJ-X281E-SL - 271 lít = 5,4tr
Sharp-SJ-X316E-SL - 314 lít = 6,3tr
Sharp-SJ-FX630V-ST 626 lít Inverter = 15,9tr
Sharp-SJ-FX680V-ST 678 lít Inverter = 17,6tr
Sharp-SJ-FX640V-SL 572 lít = 20,3tr
Sharp-SJ-FX688VG-BK 678 lít Inverter = 21,8tr
CASPER-RS-575VBW Inverter 551L = 13,99tr
CASPER-RM-522VBW Inverter 463L = 14,99tr
MODEL MÁY RỬA BÁT
J.u.n.g.e.r-DWJ - 101 6 bộ = 7,6tr
J.u.n.g.e.r-2400W DWJ - 450 = 13,05tr
Bosch-SMS46GI01P = 11,4tr
Bosch-SMS63L02EA = 12,7tr
Bosch-SMS4EMI00E = 17,15tr
Bosch-SMS46MI05 = 18,3tr
Bosch-SMS46NI05E = 19,1tr
Bosch-SMS46MI01G = 19,3tr
Bosch-SMS68UI02E = 22,4tr
Bosch-SMS68NI09E = 22,4tr
CASPER-BM-08FS21 8 bộ = 7,3tr
CASPER-FW-14SS21 8 bộ = 9,2tr
CASPER-FW-14FB21 8 bộ = 9,4tr
CASPER-LE-08FS21 8 bộ = 9,4tr
ELECTROLUX-ESF6010BW = 7tr
ELECTROLUX-ESF5512LOX = 16,1tr

Giá Tivi Tủ Lạnh Máy Giặt Chính hãng rẻ nhất ? Mua Tivi Tủ Lạnh Máy Giặt  ở đâu giá rẻ ? Tivi Tủ Lạnh Máy Giặt  có tốt không ? 

Dienmaydungvuong.com: Tổng đại lý phân phối Tivi Tủ lạnh Máy Giặt, Máy Rửa Bát - Chính hãng giá rẻ nhất Hà Nội, 100% Sản phẩm chính hãng.

Cam kết rẻ nhất! Bán buôn Tivi Tủ lạnh Máy Giặt, Máy Rửa Bát số lượng lớn với giá cạnh tranh. Hỗ trợ nhà thầu dự án, tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt tại công trình.

Quý khách vui lòng theo dõi Fanpage để nhận được thông báo bảo dưỡng và chương trình khuyến mãi của Samsung

Mua Tivi Tủ lạnh Máy Giặt, Máy Rửa Bát - Chính hãng tại kho ở đâu?

Showroom 1: Tầng 6 - Số 128, Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội | Hotline: 0941791888 - Hyper-Electric

Showroom 2: Siêu Thị Điện Máy Dung Vượng - Số 125 Thị Trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội | Hotline: 094 1791 888

[/tintuc]

[tintuc]

1. Tivi Sony Dòng A90 OLED ( Điểm 88/100 điểm)

Đánh giá:
 1. Phim : 94 điểm
 2. Chương trình tivi : 82 điểm
 3. Các môn thể thao : 86 điểm
 4. Trò chơi điện tử : 91 điểm
 5. Phim HDR : 89 điểm
 6. Chơi game HDR : 89 điểm
 7. Màn hình PC : 85 điểm

Tivi Sony 4k tốt nhất với tấm nền OLED mà chúng tôi đã thử nghiệm là Sony A90J OLED. Đó là OLED 4k cao cấp từ dòng sản phẩm năm 2021 của họ, nằm trên Sony A80J OLED . Nó mang lại chất lượng hình ảnh vượt trội vì nó có thể tắt các pixel riêng lẻ, tạo ra màu đen hoàn hảo. Nó có nghĩa là không có sự nở hoa xung quanh các vật thể sáng trong cảnh tối. Vì mỗi pixel phát ra ánh sáng theo mọi hướng nên nó có góc nhìn rộng, điều này thật tuyệt nếu bạn có khu vực tiếp khách rộng vì hình ảnh vẫn chính xác khi xem từ bên cạnh. Giống như hầu hết các TV Sony mà chúng tôi đã thử nghiệm, nó có độ chính xác màu sắc tuyệt vời và không có bất kỳ vấn đề nào khi nâng cấp nội dung có độ phân giải thấp hơn.

Đáng buồn thay, màn hình OLED có nguy cơ cháy sáng vĩnh viễn và điều này cũng không ngoại lệ. Mặc dù chúng tôi không mong đợi điều này là một vấn đề đối với những người xem nhiều nội dung khác nhau, nhưng nó có thể là vấn đề nếu bạn để tin tức cả ngày hoặc sử dụng nó như một màn hình PC. Điều đó nói rằng, Sony đã bao gồm một số cài đặt để giúp giảm thiểu vấn đề này, chẳng hạn như các tùy chọn 'Pixel Shift' và 'Làm mới bảng điều khiển'. TV này cũng thiếu bất kỳ tính năng chơi game nào như hỗ trợ tốc độ làm mới thay đổi (VRR), nhưng điều đó được cho là sẽ có trong bản cập nhật chương trình cơ sở trong tương lai. Tuy nhiên, nó có độ trễ đầu vào thấp và thời gian phản hồi gần như tức thời khi chơi game. Độ sáng tối đa của nó chỉ ổn ở SDR, nhưng độ sáng ở HDR tốt hơn hầu hết các OLED, vì vậy nó mang lại trải nghiệm HDR đặc biệt. Nhìn chung, đây là một trong những TV Sony tốt nhất mà chúng tôi đã thử nghiệm.

Các dòng Tivi A90J OLED
- Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch XR-55A90J
- Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch XR-65A90J

2. Tivi Sony Dòng X95J OLED ( Điểm 82/100 điểm)

Đánh giá :
Sử dụng hỗn hợp : 82 điểm
Phim : 82 điểm
Chương trình tivi : 84 điểm
Các môn thể thao : 81 điểm
Trò chơi điện tử : 84 điểm
Phim HDR : 84 điểm
Chơi game HDR : 84 điểm
Màn hình PC : 82 điểm


TV Sony tốt nhất trong danh mục đèn LED là Sony X95J. TV LED có lợi thế hơn so với OLED vì chúng dường như miễn nhiễm với nguy cơ cháy sáng vĩnh viễn, vì vậy bạn có thể để nó trên kênh tin tức yêu thích của mình cả ngày và không phải lo lắng về việc làm hỏng màn hình. Một ưu điểm khác là nó trở nên sáng hơn nhiều và kết hợp với khả năng xử lý phản chiếu tuyệt vời, khả năng hiển thị không phải là vấn đề ngay cả trong môi trường sáng nhất. TV này rất phù hợp để xem phim trong phòng tối vì nó có tấm nền VA với độ tương phản tốt và tính năng làm mờ cục bộ tuyệt vời giúp cải thiện chất lượng hình ảnh trong các cảnh tối.

Thật không may, tỷ lệ tương phản gốc của nó thấp hơn hầu hết các TV tấm nền VA vì nó có công nghệ 'Góc rộng X' của Sony nhằm mục đích cải thiện góc nhìn với chi phí tương phản. Màu đen trông có màu xám mà không bị mờ cục bộ, vì vậy tốt nhất bạn nên bật nó để có trải nghiệm phim tốt nhất. Nội dung HDR cũng trông tuyệt vời vì nó có độ sáng cao nhất đáng kinh ngạc trong HDR và ​​mặc dù nó không hiển thị gam màu rộng theo tiêu chuẩn thử nghiệm của chúng tôi, nó vẫn tốt. Nó có hai đầu vào HDMI 2.1 và bảng điều khiển 120Hz, nhưng giống như các TV Sony khác, nó không có hỗ trợ VRR, nhưng có thể có trong bản cập nhật chương trình cơ sở. Đó là một chiếc TV cao cấp có thể đắt đỏ , vì vậy nếu bạn thích thứ gì đó rẻ hơn với giá trị tốt hơn, Sony X90J cũng là một lựa chọn tốt. 

Các dòng Tivi X95J
- Android Tivi Sony 4K 65 inch XR-65X95J
- Android Tivi Sony 4K 85 inch XR-85X95J

3. Tivi Sony Dòng X80J ( Điểm 69/100 điểm)

Đánh giá:
Phim : 59 điểm
Chương trình tivi : 79 điểm
Các môn thể thao : 76 điểm
Trò chơi điện tử : 68 điểm
Phim HDR : 58 điểm
Chơi game HDR : 69 điểm
Màn hình PC : 83 điểm


Nếu bạn thích thứ gì đó được sử dụng làm màn hình PC, hãy xem Sony X80J. Đây là mô hình cấp nhập cảnh của họ trong dòng sản phẩm năm 2021 và mặc dù nó quá đắt để được coi là một mô hình ngân sách, nhưng nó vẫn mang lại hiệu suất tuyệt vời như một màn hình PC. Bảng điều khiển giống như IPS của nó cung cấp góc nhìn rộng, vì vậy hình ảnh vẫn chính xác cho dù bạn ngồi ở đâu. Nó hiển thị đúng sắc độ 4: 4: 4 với tín hiệu 4k và 1080p ở 60Hz, điều này rất quan trọng để đọc văn bản rõ ràng, nhưng nó không thể làm được với tín hiệu 1440p. Nó cũng có độ trễ đầu vào thấp để có trải nghiệm máy tính để bàn nhạy bén.

Thật không may, tốt nhất là bạn nên tránh sử dụng nó trong phòng đủ ánh sáng vì khả năng xử lý phản xạ và độ sáng tối đa SDR của nó ở mức khá, có nghĩa là ánh sáng chói có thể là một vấn đề trong các phòng thực sự sáng. Mặc dù hiển thị gam màu rộng, nhưng đây cũng không phải là lựa chọn tốt để xem nội dung HDR vì nó có độ sáng HDR thấp, tỷ lệ tương phản thấp khiến màu đen trông xám và thiếu tính năng làm mờ cục bộ. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề nếu bạn đang sử dụng nó như một màn hình PC và độ đồng nhất màu xám là tốt. Nó có sẵn ở nhiều kích thước, bao gồm cả kiểu 43 inch nhỏ, nhưng hãy nhớ rằng biến thể 50 inch có bảng điều khiển VA, vì vậy nó hoạt động khác với kiểu 55 inch mà chúng tôi đã thử nghiệm. Nếu bạn muốn thứ gì đó nhỏ và không cần góc nhìn rộng, Sony X85Jcó đầu vào HDMI 2.1. Nhìn chung, X80J là TV Sony tốt nhất mà chúng tôi đã thử nghiệm cho PC

Các dòng Tivi X80J:
- Android Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X80J
- Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X80J
- Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X80J
- Android Tivi Sony 4K 50 inch KD-50X80J
- Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X80J

---

Trích theo thông báo của Hyper Electric Việt Nam.

Điện thoại: 08227 22799 (miễn cước cuộc gọi, từ thứ Hai – Thứ Bảy từ 8:00 đến 19:00)
Email: hyper.elecrtric.com@gmail.com         Website: www.hyper-electric.com
Đại lý phân phối: HYPER ELECTRIC


[/tintuc]

[tintuc]

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH
“TẾT SẮM CASPER TRÚNG NGAY XẾ HỘP”

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Casper Vietnam., JSC (gọi tắt CASPER”) chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng, hợp tác và đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian vừa qua. Nhằm hỗ trợ khách hàng thúc đẩy doanh số bán hàng trong thời gian mùa vụ, CASPER trân trọng thông báo chương trình khuyến mãi cho người tiêu dùng chi tiết như sau:


-   Tên Chương trình: ‘TẾT SẮM CASPER TRÚNG NGAY XẾ HỘP”

-   Thời gian khuyến mại: 05/11/2021 – 31/01/2022.

-   Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc

-   Hàng hóa khuyến mại: Điều hòa Casper, Tivi Casper, Tủ lạnh Casper, Máy giặt Casper, Nồi cơm điện thương hiệu Casper, Máy lọc khí thương hiệu Casper, Bình nóng lạnh Casper.

-   Đối tượng khuyến mại: Người tiêu dùng cuối cùng.

-   Nội Dung chương trình:


* Trong thời gian khuyến mại khi khách hàng mua 01 trong các sản phẩm sau: Điều hòa Casper, Tivi Casper, Tủ lạnh Casper, Máy giặt Casper, Nồi cơm điện Casper, Máy lọc khí Casper, Máy nước nóng Casper sẽ nhận 01 thẻ cào may mắn. Khách hàng tham gia chương trình bằng cách cào lớp phủ bạc trên thẻ tại khu vực “Phần cào" để nhận ngay các quà tặng Giải nhất, Giải nhì, Giải ba, Giải tư.

* Cách thức trao giải: 

+ Khách hàng điền đầy đủ thông tin trên thẻ gồm: Họ và tên, số CMND, địa chỉ, số điện thoại lên thẻ cào. Sau đó khách hàng chụp ảnh thẻ trúng thưởng kèm thông tin qua fanpage https://www.facebook.com/CasperElectric/ từ 05/11/2021 đến hết 25/02/2022.

+ Đối với Giải Nhất, Giải Nhì, Giải ba sau khi nhận được thông tin người trúng giải qua fanpage https://www.facebook.com/CasperElectric/, Công ty sẽ thông báo trúng thưởng và tổ chức trao giải thưởng tại Văn phòng Casper (tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng).

+ Đối với Giải tư sau khi nhận thông tin trúng thưởng từ khách hàng trêan fanpage https://www.facebook.com/CasperElectric, Công ty sẽ trả thưởng tận nơi cho khách hàng qua đường bưu điện.

* Đối với Giải nhất, Giải nhì, Giải ba: Khách hàng sẽ thanh toán chi phí phát sinh (nếu có).

Trân trọng thông báo!

CASPER VIETNAM., JSC


---

Trích theo thông báo của Casper Việt Nam.

Điện thoại: 08227 22799 (miễn cước cuộc gọi, từ thứ Hai – Thứ Bảy từ 8:00 đến 19:00)
Email: hyper.elecrtric.com@gmail.com         Website: www.hyper-electric.com
Đại lý phân phối: HYPER ELECTRIC

Xem thêm:  

[/tintuc]

[tintuc]

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH SẢN PHẨM

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ


Để hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, quý khách vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành điện tử trong vòng 15 ngày sau khi mua các sản phẩm gia dụng: Máy giặt, Tủ lạnh, Máy lạnh (Máy điều hòa), Máy tắm nước nóng, theo một trong các cách sau. Việc không thực hiện đăng ký bảo hành đúng thời gian quy định có thể ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hành của quý khách sau này.

Cách 1: Gọi điện vào tổng đài miễn phí 1800 58 58 32 nhánh số 1

–       Từ thứ 2 – thứ 7: 8:00 – 20:00

–       Chủ nhật: 8:00 – 17:00

Cách 2: Đăng ký trực tuyến trên website: http://baohanhdientu.aquavietnam.vn

Cách 3: Gửi tin nhắn

–      Soạn tin nhắn với cú pháp:  AQUA_Kiểu Máy_Số Máy_Ngày Mua

Trong đó:  AQUA: Là mã tin nhắn.

     _  : Là khoảng trắng.

Kiểu Máy, Số Máy  đã được dán trên thân máy và in trên phiếu bảo hành (Sử dụng số máy cục lạnh, nếu sản phẩm là máy lạnh / máy điều hòa)

Ngày Mua : Theo định dạng ngày/tháng/năm (dd/mm/yyyy).

–       Gửi đến tổng đài 8077 để đăng ký (1000đ / tin nhắn) (*)

(*): Cước phí có thể thay đổi theo quy định của nhà mạng (Mobi, Viettel, Vina, …)

PHẠM VI BẢO HÀNH
Các sản phẩm gia dụng như máy giặt, tủ lạnh, máy lạnh/máy điều hòa, tủ đông, máy tắm nước nóng,… sản phẩm gia dụng nhỏ như lò vi sóng, lò nướng, bếp điện từ, bếp hồng ngoại, nồi cơm điện, ấm điện, máy nước nóng lạnh, quạt máy, quạt hơi nước… được sản xuất, nhập khẩu và phân phối bởi công ty TNHH Điện Máy AQUA Việt Nam – viết tắt AEV (hoặc các tên pháp nhân khác trước đây của AEV)

THỜI HẠN BẢO HÀNH

–      Máy giặt, tủ lạnh, máy lạnh (máy điều hòa) :

o    Trường hợp có hóa đơn tài chính: Bảo hành 24 tháng theo ngày mua hoặc 30 tháng theo ngày sản xuất. (Ưu tiên chọn hạn bảo hành lớn nhất cho khách hàng)

o   Trường hợp không có hóa đơn tài chính: Bảo hành 30 tháng theo ngày sản xuất.

–      Lò vi sóng, bếp nướng, nồi cơm điện, bếp điện từ, bếp hồng ngoại, quạt máy, quạt hơi nước, máy nước nóng lạnh, tủ đông, tủ mát, tủ rượu, máy tắm nưóc nóng, tivi:

o    Trường hợp có hóa đơn tài chính: Bảo hành 12 tháng theo ngày mua.

o    Trường hợp không có hóa đơn tài chính: Bảo hành 18 tháng theo ngày nhập kho.

Chú ý: Sản phẩm sản xuất kể từ ngày 01/07/2016 sẽ ngưng phiếu bảo hành bằng giấy và áp dụng Bảo hành điện tử. Quý khách vui lòng đăng ký bảo hành điện tử trong thời gian 15 ngày kể từ ngày mua.

ĐỊA ĐIỂM BẢO HÀNH
–       Danh sách các trung tâm bảo hành, trạm bảo hành ủy quyền của AEV, vui lòng xem chi tiết tại: https://aquavietnam.com.vn/support/services.aspx

–        Máy giặt, tủ lạnh, máy lạnh (máy điều hòa), tủ đông, tủ mát, tủ rượu, máy tắm nước nóng, tivi:

o    Hỗ trợ trực tiếp tại nhà khách hàng ứng với các lỗi liên quan đến sản phẩm, thay thế linh kiện.

o    Hỗ trợ qua điện thoại: hướng dẫn sử dụng và các lỗi do khách hàng sử dụng và lắp đặt sản phẩm không đúng. Trường hợp yêu cầu hỗ trợ tại nhà, quý khách sẽ bị tính phí quãng đường cho nhân viên kỹ thuật của trạm bảo hành.

–       Lò vi sóng, bếp nướng, nồi cơm điện, bếp điện từ, bếp hồng ngoại, quạt máy, quạt hơi nước, máy nước nóng lạnh: Bảo hành tại các trung tâm bảo hành ủy quyền của công ty AEV.

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH MIỄN PHÍ
–       Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành.

–       Sản phẩm bị hư do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất.

–       Trong trường hợp cần thiết, khách hàng cần phải xuất trình hóa đơn mua hàng, phiếu bảo hành cho những sản phẩm sản xuất trước 01/07/2016.

–       Số sê-ri máy, kiểu máy trên sản phẩm phải trùng khớp với số sê-ri máy, kiểu máy trên phiếu bảo hành của sản phẩm sản xuất trước 01/07/2016 hoặc trên nhãn bảo hành điện tử. Số sê-ri trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không bị cạo sửa, chắp vá, hay dán đè lên bằng bất kỳ vật nào khác.

–       Phiếu bảo hành cho những sản phẩm sản xuất trước 01/07/2016 phải còn nguyên vẹn, phải thể hiện rõ tên khách hàng và ngày mua, không chắp nối, không bị tẩy xóa.

–       Trong thời hạn bảo hành, khi sản phẩm có trục trặc hay sự cố, khách hàng vui lòng liên lạc theo các cách ở mục VII.

LƯU Ý: Trong thời gian bảo hành trường hợp cần chuyển sản phẩm đến trạm bảo hành để sửa chữa thì kỹ thuật của trạm bảo hành sẽ là người quyết định và trong trường hợp này khách hàng không phải trả chi phí vận chuyển sản phẩm từ nhà đến trạm bảo hành và ngược lại.

ĐIỀU KIỆN KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH MIỄN PHÍ
–       Sản phẩm đã hết hạn bảo hành.

–       Không có chứng từ hóa đơn liên quan đến sản phẩm và phiếu bảo hành cho những sản phẩm sản xuất trước 01/07/2016.

–       Số sê-ri máy, kiểu máy trên sản phẩm không trùng khớp với số sê-ri máy, kiểu máy trên phiếu bảo hành cho những sản phẩm sản xuất trước 01/07/2016 hoặc tem bảo hành điện tử.

–       Sản phẩm hư hỏng do vận chuyển, sử dụng sai chức năng, lắp đặt không đúng theo sách hướng dẫn, nguồn điện không ổn định, sử dụng sai điện thế, sử dụng nguồn nước yếu, dơ, phèn,… hoặc bảo quản không tốt như để nước, bụi, cặn bẩn, côn trùng, vật lạ,… vào máy.

–       Sản phẩm hư dọ bị rơi hoặc do tác động bên ngoài, tai nạn, thiên tai, lũ lụt làm nứt, móp bể, rỉ sét, ố bẩn do ăn mòn bởi hóa chất hay do chất lỏng đổ vào.

–       Khách hàng tự ý tháo gỡ, thay đổi cấu trúc sản phẩm hoặc sản phẩm đã được sửa chữa ở những nơi không phải là Trung tâm bảo hành hoặc Trạm bảo hành ủy quyền của Công ty TNHH Điện Máy AQUA Việt Nam.

–       Số máy, kiểu máy trên sản phẩm bị cạo sửa, xóa mất, thông tin sản phẩm không phù hợp với hóa đơn tài chính liên quan đến sản phẩm (nếu có).

–       Sản phẩm tủ lạnh sử dụng vào mục đích kinh doanh (Kinh doanh thực phẩm, nước giải khát, dịch vụ ăn uống, vv….).

–       Không bảo hành bộ lọc sơ vải và các phụ kiện kèm theo.

–       Các trường hợp yêu cầu vệ sinh sản phẩm, bảo trì sản phẩm không nằm trong hạng mục bảo hành.

YÊU CẦU BẢO HÀNH – BẢO TRÌ

Quý khách có thể yêu cầu bảo hành và bảo trì các sản phẩm của AEV theo các cách sau:

–       Cách 1: Gọi tổng đài miễn phí: 1800 58 58 32 nhánh số 2

(giờ hành chánh 8:00 ~ 18:00 từ thứ 2 – thứ 7)

–       Cách 2: Yêu cầu trực tuyến trên Website tại: http://yeucaubaohanh.aquavietnam.vn

–       Cách 3: Gửi email về phòng chăm sóc khách hàng:  cskh@aquavietnam.vn

(vui lòng cung cấp rõ số điện thoại liên lạc)

–       Cách 4: Gửi tin nhắn SMS về tổng đài 8077 (*) với cú pháp: AQUA_YCBH ( _ : là khoảng trắng)

(*: Giá cước theo quy định của các nhà mạng Mobi, Vinaphone, Viettel,…)

Công ty TNHH Điện Máy AQUA Việt Nam.
[/tintuc]

[tintuc]
Foreo là thương hiệu đến từ Thụy Điển, xuất hiện từ năm 2013 và tới nay được đánh giá số 1 trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị, máy móc làm đẹp. Hãng có chính sách hỗ trợ bảo hành cực kỳ ưu việt: 1 đổi 1 trong 2 năm kể từ lúc mua (với lỗi từ NSX), và cam kết chất lượng tới 10 năm. Hôm nay HYPER ELECTRIC sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký bảo hành sản phẩm của Foreo

Hướng dẫn đang ký bảo hành sản phẩm Foreo | Chính sách bảo hành Foreo

Sản phẩm thuộc chính sách bảo hành 1 đổi 1 Foreo

Hầu hết các sản phẩm của Foreo đều được hưởng chính sách bảo hành trên, bao gồm:
 • Máy rửa mặt Foreo: Foreo Luna 3, Luna mini 3, Luna 2, Luna mini 2, Luna, Luna mini, Luna 3 Plus, Luna 2 Professional, Luna Luxe, Luna Premium, Luna go.
 • Bàn chải điện: Issa 2, Issa mini 2, Issa.
 • Máy massage mắt IRIS
 • ESPADA
 • Foreo UFO, Foreo UFO mini
 • Máy triệt lông PEACH
Lưu ý: Một số dòng không thuộc diện bảo hành (Luna play, Luna play plus, Luna Fofo, Issa play).

Hướng dẫn kích hoạt bảo hành Foreo

Các dòng máy sau sẽ được kích hoạt tự động qua apps: Luna 3, Luna mini 3, UFO, UFO mini, Foreo Peach. Máy chỉ có thể sử dụng được sau khi kích hoạt thành công, bước này cũng đồng thời là kích hoạt bảo hành máy luôn.

BƯỚC 1: Tải apps về điện thoại: iOS / Android

Đăng nhập tài khoản sẵn có/ hoặc Đăng ký tài khoản mới (dùng tài khoản Email, Facebook, Twitter của bạn).

Đăng nhập tài khoản sẵn có/ hoặc Đăng ký tài khoản mới (dùng tài khoản Email, Facebook, Twitter của bạn).

Sau khi đăng nhập thành công, bạn chọn “Add Device” apps sẽ hiển thị như bên dưới. Bạn cần chọn loại máy, bật bluetooth điện thoại, đồng thời nhấn giữ nút nguồn máy Foreo trong khoảng 5s để thiết bị tự động kết nối và kích hoạt.

Sau khi đăng nhập thành công, bạn chọn “Add Device” apps sẽ hiển thị như bên dưới. Bạn cần chọn loại máy, bật bluetooth điện thoại, đồng thời nhấn giữ nút nguồn máy Foreo trong khoảng 5s để thiết bị tự động kết nối và kích hoạt.

Kết nối thành công, màn hình sẽ hiển thị thông tin máy: số serial, dòng máy, màu, thời gian bảo hành. Bạn cần nhập thêm: ngày mua máy, nơi mua, ảnh bill mua (không bắt buộc) và bấm “Register Device” là máy đã  kích hoạt thành công nha. Trên hình là mình đăng ký thành công máy rửa mặt Luna mini 3 ạ.

Kết nối thành công, màn hình sẽ hiển thị thông tin máy: số serial, dòng máy, màu, thời gian bảo hành. Bạn cần nhập thêm: ngày mua máy, nơi mua, ảnh bill mua (không bắt buộc) và bấm “Register Device” là máy đã kích hoạt thành công nha. Trên hình là mình đăng ký thành công máy Foreo Luna mini 3 ạ.

Ở lần dùng đầu tiên, nên test và cài đặt mức độ rung phù hợp với làn da của mình (Foreo đang cài sẵn là mức 8). Đây sẽ là mức mặc định của máy cho các lần sau, khi nào cần đổi mức độ rung khác bạn lại điều chỉnh trên apps nhé.

Ở màn hình hiển thị đầu tiên (ở đây là với máy Luna mini 3), bạn sẽ thấy đầy đủ các tính năng cơ bản: Khởi động máy, Cài đặt, Find my Luna, Hướng dẫn sử dụng, Hỗ trợ (Email, Chat), Khởi động chế độ Glow Boost. Bạn cũng có thể cài đặt mức độ rung ngay ở đây.

Ở màn hình hiển thị đầu tiên (ở đây là với máy Luna mini 3), bạn sẽ thấy đầy đủ các tính năng cơ bản: Khởi động máy, Cài đặt, Find my Luna, Hướng dẫn sử dụng, Hỗ trợ (Email, Chat), Khởi động chế độ Glow Boost. Bạn cũng có thể cài đặt mức độ rung ngay ở đây.

Nếu muốn điều chỉnh chi tiết hơn, bạn chọn mục “Cài đặt” ở ảnh trên, màn hình sẽ hiển thị các thông số cài đặt cho cả 2 chế độ: Làm sạch thông thường và Glow Boost. Sau khi test và chọn được các mức phù hợp nhất, bạn nhấn “Done“. Tất cả các thông số sẽ được lưu mặc định cho các lần sau.

Nếu muốn điều chỉnh chi tiết hơn, bạn chọn mục “Cài đặt” ở ảnh trên, màn hình sẽ hiển thị các thông số cài đặt cho cả 2 chế độ: Làm sạch thông thường và Glow Boost. Sau khi test và chọn được các mức phù hợp nhất, bạn nhấn “Done“. Tất cả các thông số sẽ được lưu mặc định cho các lần sau.

Lưu ý: Máy chỉ có thể sử dụng sau khi kích hoạt thành công.
Apps thi thoảng bị lỗi, nếu đang làm mà gặp vấn đề bạn có thể thử remove và làm lại nhé.

[/tintuc]

[tintuc]
Foreo là một trong những cái tên dẫn đầu trong việc nghiên cứu và sản xuất các dụng cụ làm đẹp tích hợp công nghệ cao để mang lại sự đột phá mới cho làn da của bạn.

Bên cạnh đó, Foreo còn có một chế độ bảo hành cực kỳ tốt, cụ thể:
 • Bảo hành 2 năm: Nếu thiết bị của bạn bị lỗi hoặc hư hỏng do phía nhà sản xuất thì trong vòng 2 năm kể từ ngày mua, bạn có thể yêu cầu đổi mới sản phẩm đó. Điều đó có nghĩa là bạn được Foreo bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 2 năm (trừ dòng play và Fofo).
 • Trả phí dịch vụ 25%: Kể từ ngày 15/9/2019, tất cả sản phẩm mua ngoài Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan, Macau đều phải trả thêm một khoản phí dịch vụ tương đương 25% giá trị sản phẩm khi đăng ký bảo hành 2 năm.
 • Refund 100% sau 14 ngày: Trong vòng 14 ngày, nếu bạn cảm thấy không hài lòng về sản phẩm thì có thể hoàn trả, lưu ý là không mở hộp và giữ tình trạng sản phẩm nguyên vẹn thì mới được refund 100% nhé.
Hiện nay, chính sách bảo hành máy rửa mặt Foreo đã khắt khe và nghiêm ngặt hơn trước, tuy nhiên bạn vẫn có thể đổi trả miễn phí với lý do chính đáng. Những lí do như dùng sai cách, bị mòn, bị hư hỏng do bạn gây ra,… thì Foreo sẽ không bảo hành sản phẩm. Hôm nay HYPER ELECTRIC sẽ hướng dẫn bạn báo đổi sản phẩm Foreo theo diện được bảo hành ( Thành công 100% )

Bước 1: Yêu cầu bảo hành.
Sau khi đã đăng ký bảo hành máy rửa mặt Foreo, bạn có thể yêu cầu bảo hành bằng cách chọn “product warranty”. Sau đó kéo tiếp xuống và chọn “make a claim” như trong ảnh.

Sau khi đã đăng ký bảo hành máy rửa mặt Foreo, bạn có thể yêu cầu bảo hành bằng cách chọn “product warranty”. Sau đó kéo tiếp xuống và chọn “make a claim” như trong ảnh.

Bước 2: Điền thông tin khách hàng.

Ở bước này, Foreo sẽ yêu cầu bạn điền các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, thành phố, postal code (bạn ở thành phố nào thì lên mạng tra vì số này rất quan trọng) và số điện thoại.

Ở bước này, Foreo sẽ yêu cầu bạn điền các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, thành phố, postal code (bạn ở thành phố nào thì lên mạng tra vì số này rất quan trọng) và số điện thoại.

Tiếp theo là lý do bảo hành: 
 1. Thiết bị ngừng hoạt động sau những lần sử dụng bình thường
 2. Thiết bị ship tới bị vỡ, hỏng.
 3. Không thể bật thiết bị lên hoặc thiết bị tự bật lên.
 4. Thiết bị không vào điện/không ăn sạc.
 5. Thiết bị thay đổi hình dạng, thay đổi màu sắc hoặc ốc vít.
 6. Phần trong hoặc ngoài của thiết bị bị hỏng/vỡ.
 7. Khác.
Tiếp theo là lý do bảo hành:

Nếu vấn đề mà máy của bạn gặp phải không nhằm trong những lý do trên thì bạn chọn khác và trình bày ở bên dưới bằng tiếng Anh.

Foreo sẽ hỏi bạn là bạn có mua sản phẩm trên web foreo.com hay không. Tiếp theo là upload ảnh số series của máy.

Foreo sẽ hỏi bạn là bạn có mua sản phẩm trên web foreo.com hay không. Tiếp theo là upload ảnh số series của máy.

Sau đó, Foreo sẽ yêu cầu bạn trả lời vài câu hỏi nữa như:
 1. Bạn đang sống ở nước nào?
 2. Kiểm tra lại số series của sản phẩm.
 3. Bạn đã thử kết nối lại đầu sạc chưa.
Cuối cùng là phần bình luận thêm. Nếu máy bạn gặp vấn đề gì khác thì có thể giải thích thêm ở đây để phía Foreo hiểu, từ đó họ sẽ dễ giải quyết hơn.

Trước khi chọn “make a claim” bạn nhớ tick vào ô “Tôi đồng ý các điều kiện và điều khoản bảo hành của Foreo” nhé.

Trước khi chọn “make a claim” bạn nhớ tick vào ô “Tôi đồng ý các điều kiện và điều khoản bảo hành của Foreo” nhé.

Bước 3: Trao đổi với nhân viên chăm sóc khách hàng (NVCSKH) của Foreo.

Ngay khi bạn vừa submit claim bảo hành máy rửa mặt Foreo thì sẽ có mail của NVCSKH gửi đến thông báo là họ đã nhận được yêu cầu bảo hành và sẽ xử lý trong 2 ngày làm việc tới.

Bước 3: Trao đổi với nhân viên chăm sóc khách hàng (NVCSKH) của Foreo.

Lúc này bạn chỉ cần chờ đợi bên phía Foreo phản hồi thôi, nhớ check mail thường xuyên nhé!

Sau khoảng vài tiếng thì NVCSKH của Foreo đã mail lại mình, yêu cầu mình xác nhậncung cấp một số thông tin như:
 1. Xác nhận số seri của máy.
 2. Bạn có bao giờ làm rơi máy xuống nền cứng không?
 3. Bạn có bật được thiết bị lên sau khi sạc đầy không?
 4. Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi một đoạn video cho thấy vấn đề của thiết bị không?
 5. Ảnh mặt trước, mặt sau và bên dưới của Foreo.
 6. Xác nhận họ tên, địa chỉ, số điện thoại và postal code nơi bạn có thể nhận được máy thay thế.
Sau khoảng vài tiếng thì NVCSKH của Foreo đã mail lại mình, yêu cầu mình xác nhận và cung cấp một số thông tin như:

Khi mình gửi mail thông tin như những gì Foreo yêu cầu thì họ đã đề nghị gửi máy của mình đến xưởng của họ ở Trung Quốc. Điều này vừa mất tiền vừa mất thời gian và quan trọng là mình không có máy dùng nên mình đã lấy lí do là mình còn sinh viên, phí ship quá đắt và tình hình dịch bệnh đang diễn biến quá tệ ở đất nước mình nên mình không thể gửi sang được.

Khi mình gửi mail thông tin như những gì Foreo yêu cầu thì họ đã đề nghị gửi máy của mình đến xưởng của họ ở Trung Quốc. Điều này vừa mất tiền vừa mất thời gian và quan trọng là mình không có máy dùng nên mình đã lấy lí do là mình còn sinh viên, phí ship quá đắt và tình hình dịch bệnh đang diễn biến quá tệ ở đất nước mình nên mình không thể gửi sang được.

Cuối cùng Foreo cũng đã đồng ý bảo hành máy rửa mặt Foreo 1 đổi 1 miễn phí cho mình! Nhưng trước hết, họ yêu cầu mình hủy máy một cách thân thiện với môi trường theo một bản hướng dẫn không giúp ích gì được cho mình hết.

Thế là mình phải tra khắp trên mạng để xem cách hủy máy Foreo như thế nào nhưng không chỗ nào hướng dẫn cả, đó là lí do mình quyết định viết một bài chia sẻ hành trình gửi máy Foreo đi bảo hành.

Bước 1: Bạn dùng dao cắt ngang phần vỏ silicone bên ngoài, nhìn đường dao cứa qua em Foreo Luna Mini 2 yêu quý của mình mà xót cả ruột :))) Phần vỏ này rất cứng, bạn hãy làm thật mạnh tay nhé.
Bước 2: Sau khi lột phần silicon ra, bạn tiến hành tách 2 nửa máy làm đôi, nó cũng rất cứng nên mình phải dùng dao để nạy.
Bước 3: Bạn dùng tua vít để tháo phần pin và các con ốc ra. Hãy mang pin đến những nơi thu gom pin để tái chế, tuyệt đối không nên vứt bừa vào thùng rác bạn nhé!

Thế là mình phải tra khắp trên mạng để xem cách hủy máy Foreo như thế nào nhưng không chỗ nào hướng dẫn cả, đó là lí do mình quyết định viết một bài chia sẻ hành trình gửi máy Foreo đi bảo hành.

Sau khi mình gửi ảnh hủy sản phẩm đi, Foreo đã đồng ý bảo hành máy rửa mặt Foreo và ship máy mới cho mình, kết thúc quá trình đổi máy mới miễn phí một cách viên mãn.

Sau khi mình gửi ảnh hủy sản phẩm đi, Foreo đã đồng ý bảo hành máy rửa mặt Foreo và ship máy mới cho mình, kết thúc quá trình đổi máy mới miễn phí một cách viên mãn.
Máy rửa mặt của mình là màu hồng ngọc trai, mình hơi chán màu đó và có hỏi Foreo về việc liệu có đổi máy màu khác cho mình không. Foreo đã trả lời số lượng máy bảo hành có giới hạn nên họ không thể đổi màu máy khác cho mình được !

Foreo rất thân thiện và luôn đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho khách hàng nên nếu máy của bạn thật sự có vấn đề do phía hãng, bạn có thể yêu cầu bảo hành máy rửa mặt Foreo của mình.

Foreo rất thân thiện và luôn đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho khách hàng nên nếu máy của bạn thật sự có vấn đề do phía hãng, bạn có thể yêu cầu bảo hành máy rửa mặt Foreo của mình.

Nếu bạn biết tiếng Anh thì quá trình trao đổi giữa bạn và NVCSKH Foreo có lẽ sẽ nhanh gọn hơn rất nhiều, có lẽ vì vậy mà mình cảm thấy hành trình bảo hành máy rửa mặt Foreo của mình diễn ra rất nhanh, gọn và lẹ.

Do đó, nếu bạn cần giúp đỡ về việc bảo hành máy hay trao đổi với phía Foreo thì có thể nhắn tin về Zalo. Mình hứa sẽ hỗ trợ bạn tận tình
[/tintuc]

Địa điểm mua hàng

Đặt hàng: 0941791888

Thanh toán khi nhận hàng
*áp dụng với khách hàng Hà Nội, Thạch Thất

Sản phẩm được mua nhiều
icon zalo