Tư vấn miễn phí (24/7): 0941791888

HYPER ELECTRIC - Phân phối điện máy, Bán hàng tại kho

Chính sách bảo hành sản phẩm Aqua
[tintuc]


I. ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ  
E-WARRANTY REGISTRATION

Để hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, quý khách vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành điện tử trong vòng 15 ngày sau khi mua các sản phẩm gia dụng: Máy Giặt, Tủ Lạnh, Máy Lạnh (Máy điều hòa), Tủ Đông, Tủ Mát, Tủ Rượu, Máy tắm nước nóng, Sản phẩm gia dụng nhỏ như lò vi sóng, lò nướng, bếp điện từ, bếp hồng ngoại, nồi cơm điện, ấm điện, máy nước nóng lạnh, quạt máy, quạt hơi nước….Theo một trong các cách sau. Việc không thực hiện đăng ký bảo hành đúng thời gian qui định có thể ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hành của quý khách sau này. 
In order to get fully benefits, please complete the E Warranty registration within 15 days after purchasing products: Washing machine, Refrigerator, Air conditioner (Air conditioner), Freezer , Refrigerator, Wine Cabinet, Water heater, Small home appliance products such as microwave, oven, electromagnetic stove, infrared stove, electric cooker, kettle, water heater, fan, water dispensor … according to one of the following ways. The overdue warranty registration will affect to customer  benefit of service later.

CÁCH 1: ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN QUA ZALO CỦA AQUA VIETNAM. 
CASE 1: E-WARRANTY REGISTRATION BY ZALO

* Vào mục tìm kiếm trên trang Zalo, nhập và chọn “Aqua Việt Nam”, hoặc vào mục cài đặt trên trang Zalo, chọn chức năng quét mã QR Zalo Aqua, di chuyển camera đến vùng chứa mã QR Zalo Aqua trên sản phẩm để quét.  
Go to Zalo page, enter and select “Aqua Vietnam”, or go to setting on the Zalo page, select QR code scanning function Zalo Aqua, move the camera to QR Zalo Aqua code area on the product for scanning.  
* Chọn mục “Quan tâm” để đăng ký thành viên của Aqua Việt Nam.  
Select “Care” icon in order to regist becoming Aqua Viet Nam member 
* Thực hiện đăng ký bảo hành điện tử theo hướng dẫn. 
Registrate E- Warranty following the guidance

CÁCH 2: ĐĂNG KÝ QUA TIN NHẮN ĐIỆN THOẠI (SMS)  
CASE 2: E-WARRANTY REGISTRATION BY SMS

Bước 1: Soạn tin nhắn theo cú pháp: AQUA_ Số Máy_Ngày Mua 
Step 1: Send  SMS: AQUA_ Serial_Purchased day

Lưu ý:    
Remark:

AQUA  : Là mã tin nhắn.  
AQUA : Message code

 _   : Là khoảng trắng
_   : Blank

Số Máy : đã được dán trên thân máy (Sử dụng số máy cục lạnh, nếu sản phẩm là máy lạnh/ máy điều hòa) 
Serial number: Sticked on product (For Air conditioner use serial number of Indoor to E-Warranty registration)

Ngày Mua: theo định dạng ngày/tháng/năm (dd/mm/yyyy) 
Purchasing day: Formate follow dd/mm/yyyy

Ví dụ:       AQUA  A189DNSV8X123456 10/10/2018 
Example: AQUA  A189DNSV8X123456 10/10/2018

Bước 2: Gửi đến tổng đài 8077 để đăng ký (1000đ/tin nhắn) 
Step2: send SMS to 8077 to registrate E-Warranty (1000Vnd/ message)

CÁCH 3: ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN  
CASE 3: E-WARRANTY REGISTRATION BY WEB SITE       

Truy cập vào website: https://aquavietnam.com.vn 
Access to Website: https://aquavietnam.com.vn

Chọn mục “Bảo hành” trên thanh công cụ, chọn cửa sổ “Đăng ký bảo hành điện tử”  
Select “ Service “ icon & select  “E-Warranty registration”  icon

Điền các thông tin cần thiết để hoàn tất việc đăng ký Bảo Hành Điện tử dành cho khách hàng 
Fill the required information to complete the E-Wranty registration.

II. PHẠM VI BẢO HÀNH 
WARRANTY SCOPE

Các sản phẩm gia dụng như máy giặt, tủ lạnh, máy lạnh/máy điều hòa, tủ đông, máy tắm nước nóng, sản phẩm gia dụng nhỏ như lò vi sóng, lò nướng, bếp điện từ, bếp hồng ngoại, nồi cơm điện, ấm điện, máy nước nóng lạnh, quạt máy, quạt hơi nước, được sản xuất, nhập khẩu và phân phối bởi Công ty TNHH Điện Máy AQUA Việt Nam – viết tắt AEV (hoặc các tên pháp nhân khác trước đây của AEV) 
Home appliance products such as Washing machine, Refrigerator, Air conditioner, Freezer, Wine Cabinet, Water heater, Small home appliance products such as microwave, oven, electromagnetic stove, infrared stove, electric cooker, kettle, fan, water dispensor…manufactured, imported and distributed by AQUA Vietnam Electric Co., Ltd.  (or previous AEV legal name)

III. THỜI HẠN BẢO HÀNH 
WARRANTY PERIOD

– Máy giặt, máy sấy, tủ lạnh, máy lạnh (máy điều hòa), máy lạnh thương mại LCAC, máy tắm nước nóng. Tủ đông & tủ mát(theo chính sách năm 2019, 2020, 2021) 
Washing machine, Dryer, Refrigerator, Air conditioner, Commercial AC (LCAC), Water heater, Tivi, Chest Freezer & Show case (follow policy 2019, 2020, 2021 year)

Trường hợp có hóa đơn tài chính: Bảo hành 24 tháng theo ngày mua   
Have invoice: Have warranty time 24 Months follow the invoice date
Trường hợp không có hóa đơn tài chính: Bảo hành 30 tháng theo ngày sản xuất 
Have no invoice: Have warranty time 30 months follow the manufactured days.
Trường hợp sản phẩm có đăng ký bảo hành điện tử: bảo hành 24 tháng tính từ ngày kích hoạt 
Product have E-Warranty registration: will be guaranteed in 24 Months from registered day.

Chú ý/ Note

Đối với Tủ Đông, Tủ Mát theo chính sách cũ sẽ áp dụng bảo hành 12 tháng theo ngày mua với danh sách sản phẩm đi kèm: 
For Chest Freezer, Show case follow old policy will apply warranty time 12 months follow invoice with attached model list:

AQF-C210, AQF-C260, AQF-C310, AQF-C410, AQF-C520, AQF-C680, AQF-R320, AQF   R390, AQF-R490, AQF-R520, AQF-C850, AQF-500C(W), AQF-600C(W), AQB-279E, AQB-320V, AQB-340V, AQB-340V(G), AQB-379E, AQB-440V

– Lò vi sóng, bếp nướng, nồi cơm điện, bếp điện từ, bếp hồng ngoại, quạt máy, quạt hơi nước, máy nước nóng lạnh, tủ đông, tủ mát, tủ rượu 
Small home appliance products such as microwave oven, electromagnetic stove, infrared stove, electric cooker, kettle, fan, water dispenser, wine cellar

Trường hợp có hóa đơn tài chính: Bảo hành 12 tháng theo ngày mua. 
Have invoice: Have warranty time 12 months follow invoice.

Tivi: Thời gian áp dụng trước 01/01/2022
Television: Time apply before 01/01/2022

Trường hợp có hóa đơn tài chính: Bảo hành 36 tháng theo ngày mua.
Have invoice: Have warranty time 36 months follow invoice.
Trường hợp không có hóa đơn tài chính: Bảo hành 40 tháng theo ngày sản xuất
Have no invoice: Have warranty time 40 months follow the manufactured days.
Chú ý: Thời hạn bảo hành điều khiển kèm theo Tivi là 12 tháng tính từ ngày mua Tivi nhưng không quá 15 tháng kể từ ngày sản xuất Tivi
Note: The warranty period of TV remote is 12 months from Purchase date of TV but not over 15 months from Manufacture date of TV

Tivi: Thời gian áp dụng từ 01/01/2022
Television: Time apply from 01/01/2022

Trường hợp có hóa đơn tài chính: Bảo hành 24 tháng theo ngày mua.
Have invoice: Have warranty time 24 months follow invoice.
Trường hợp không có hóa đơn tài chính: Bảo hành 30 tháng theo ngày sản xuất
Have no invoice: Have warranty time 30 months follow the manufactured days.
Chú ý: Thời hạn bảo hành điều khiển kèm theo Tivi là 12 tháng tính từ ngày mua Tivi nhưng không quá 15 tháng kể từ ngày sản xuất Tivi
Note: The warranty period of TV remote is 12 months from Purchase date of TV but not over 15 months from Manufacture date of TV
Tivi: Từ 01/08/2022 đến khi có thông báo mới: Đối với các sản phẩm Tivi OLED & QLED theo danh sách sản phẩm đi kèm thời hạn bảo hành sản phẩm là 3 năm

Television: From 01/08/2022 until have a new memo: For OLED & QLED Television products follow model list attached the product warranty period 03 years.

Danh sách sản phẩm đi kèm/ Model list attached: LE65AQTS6UG, LE55AQTS6UG, LE75AQTS5UG, LE65AQTS5UG, LE50AQTS5UG
Trường hợp có hóa đơn tài chính: Bảo hành 36 tháng theo ngày mua.
Have invoice: Have warranty time 36 months follow invoice.
Trường hợp không có hóa đơn tài chính: Bảo hành 40 tháng theo ngày sản xuất
Have no invoice: Have warranty time 40 months follow the manufactured days.
Chú ý: Thời hạn bảo hành điều khiển kèm theo Tivi là 12 tháng tính từ ngày mua Tivi nhưng không quá 15 tháng kể từ ngày sản xuất Tivi
Note: The warranty period of TV remote is 12 months from Purchase date of TV but not over 15 months from Manufacture date of TV

Từ 01/10/2022 đến 01/10/2023: Tủ Đông và Tủ mát AQUA với danh sách áp dụng: bảo hành 3 năm cho toàn bộ sản phẩm và 5 năm cho máy nén/ From 01/10/2022 to 01/10/2023: AQUA Freezer and Beverage Cooler with model applied: will be applied the 3-year Warranty in General and 5-year Warranty for Compressor.

Danh sách áp dụng/ Model applied:

Tủ Mát/ Beverage Cooler: AQS-F318S, AQS-F368S, AQS-F418S, AQS-AF340S, AQS-AF400S, AQS-AF440S, AQS-AF340N, AQS-AF400N, AQS-AF440N
Tủ Đông/ Freezer: AQF-C4201E, AQF-C5701E, AQF-C6901E, AQF-C4202E, AQF-C5702E, AQF-C3001S, AQF-C3102S, AQF-C3501S, AQF-C4001S, AQF-C4202S, AQF-C5702S

Chú ý: 
Note:

Những sản phẩm còn áp dụng phiếu bảo hành giấy nhưng chưa đăng ký Bảo Hành Điện Tử sẽ áp dụng theo hạn bảo hành trên phiếu bảo hành hoặc ngày mua (nếu có hóa đơn tài chinh) 
The products that still apply the warranty card but have not yet to register the E-Warranty will apply the warranty period follow the warranty card or the purchase date (follow invoices)

Những sản phẩm không còn áp dụng phiếu bảo hành, quý khách vui lòng đăng ký bảo hành điện tử tối đa 15 ngày sau ngày mua 
The products that do not apply the warranty card, please register E-Warranty with 15 days after the purchase date.
– Đáp lại kì vọng của quý khách hàng, AQUA trân trọng thông báo chương trình mở rộng thời gian bảo hành các sản phẩm AQUA có hiệu lực từ ngày 01/03/2017, cụ thể như sau: 
Extendant program to warranty period of AQUA products effective from March 1, 2017:

Máy giặt lồng đứng (cửa trên): 10 năm đối với Động Cơ Truyền Động Trực Tiếp, còn lại bảo hành tiêu chuẩn(*) 
Tub Washing machine: 10 years for Direct Drive Motor, remain is standard warranty(*)
Máy giặt lồng ngang (cửa trước): trước năm 2021: 10 năm đối với Động Cơ Truyền Động Trực Tiếp, còn lại bảo hành tiêu chuẩn(*) 
Drum Washing machine (Front door): before 2021 year: 10 years for Direct Drive Motor, remain is standard warranty(*)
Máy giặt lồng ngang (cửa trước): từ năm 2021 cho đến khi có thông báo mới: bảo hành trọn đời đối với Động Cơ Truyền Động Trực Tiếp, 10 năm đối với Động Cơ sử dụng Dây Curoa-Inverter, còn lại bảo hành tiêu chuẩn(*) 
Drum Washing Machine (Front door): from 2021 year until have the new memo: Lifetime warranty for Direct Drive Motor, 10 years for Motor use Belt-Inverter, remain is standard warranty(*)
Danh sách sản phẩm 2021/ 2021 model list: AQD-D850E.W, AQD-D900F.W, AQD-D900F.S, AQD-DD900F.S, AQD-DD900F.N, AQD-D950E.W, AQD-D950E.N, AQD-DD950E.S, AQD-DD950E.N, AQD-D1050E.W, AQD-D1050E.N, AQD-D1050F.S, AQD-DD1050E.N, AQD-DD1050E.S, AQD-DH1050C.N, AQD-DD1200C.N2, AQD-DH1200B.N
Danh sách sản phẩm 2022/ 2022 model list: AQD-D850E.W, AQD-D900F.W, AQD-D900F.S, AQD-DD900F.S, AQD-DD900F.N, AQD-D902G.BK, AQD-D903G.BK, AQD-D1002G.BK, AQD-D1003G.BK, AQD-DD1001G.PS, AQD-DD1002G.BK, AQD-D100E.W, AQD-D1050E.N, AQD-D1050F.S, AQD-DD1050E.N, AQD-DD1050E.S, AQD-DH1050C.N, AQD-D1102G.BK, AQD-D1103G.BK, AQD-DD1101G.BK, AQD-DD1102G.BK, AQD-DH1200C.N2, AQD-DH1200G.S, AQD-DH1500G.PP

Máy sấy: 
– Sẽ bảo hành trong trường hợp xếp chồng lên máy giặt của tất cả các nhãn hàng khác (Lưu ý: lắp ráp đúng như thiết bị kèm theo của AQUA) 
– Đối với khách hàng mua máy sấy với mục đích kinh doanh: sẽ áp dụng bảo hành 7 tháng 
Dryer:
– Will warranty in case stacking kit on another product which is not AQUA brand (Note: must install the stacking kit that AQUA provide)
– For Customer buy Dryer with business purposes: will apply warranty time is 7 months
Tủ lạnh: 10 năm đối với máy nén Inverter (*) 
Refrigerator: 10 years for compressor inverter (*)
Máy điều hòa (máy lạnh): 5 năm đối với máy nén Inverter (*) 
Air conditoner (AC): 5 years for compressor Inverter (*)
Máy lạnh thương mại LCAC: 5 năm đối với máy nén Inverter (*) 
Commercial AC (LCAC) : 5 years for compressor Inverter (*)
Máy nước nóng gia dụng: 10 năm đối với thanh gia nhiệt và bình chứa (*) 
Water heater: 10 years with water tank & heating element (*)
Tủ đông, tủ mát 
Chest freezer, Show case
– Chính sách cũ cho Tủ Đông: 3 năm đối với máy nén (**) 
Old policy for Chest freezer: 3 years for compressor (**) 
Danh sách sản phẩm đi kèm/ Attached model list: 
AQF-C210, AQF-C260, AQF-C310, AQF-C410, AQF-C520, AQF-C680, AQF-R320, AQF-R390, AQF-R490, AQF-R520, AQF-C850

– Chính sách mới cho Tủ Đông năm 2019: 5 năm đối với máy nén & dàn lạnh (*) 
New policy for Chest freezer in 2019 year: 5 years for Compressor & Evaporator (*)
Danh sách sản phẩm đi kèm/ Attached model list:
AQF-155EGD, AQF-335EGD, AQF-435ED, AQF-525ED, AQF-F435ED, AQF-FG155ED

– Chính sách mới cho Tủ Đông & Tủ Mát năm 2020 & 2021: 5 năm đối với máy nén (*) 
New policy for Chest freezer & Show case in 2020 & 2021 year: 5 years for Compressor (*)
Danh sách sản phẩm đi kèm/ Attached model list:
AQF-C4201E, AQF-C5701E, AQF-C6901E, AQF-C4202E, AQF-C5702E, AQF-C3001S, AQF-C3201S
AQS-F318S, AQS-F368S, AQS-F418S, AQS-F340S, AQS-F400S, AQS-F440S(*) Toàn bộ thân máy và các bộ phận khác: 2 năm bảo hành tiêu chuẩn.
Whole product & other component: 2 years warranty

(*) Danh sách các sản phẩm áp dụng chương trình, tham khảo danh sách kèm theo.  
Whole product & other component: 1 year warranty

(*) Để đảm bảo quyền lợi chính hãng, quý khách vui lòng đăng ký bảo hành điện tử cho sản phẩm, tham khảo BHĐT AQUA 
In order to get fully benefits, please complete the E Warranty registration please refer to E-WARRANTY AQUA

IV. ĐỊA ĐIỂM BẢO HÀNH 
SERVICE LOCATION

Danh sách các trung tâm bảo hành, trạm bảo hành ủy quyền của AEV, vui lòng xem chi tiêt tại:
https://aquavietnam.com.vn/tram-bao-hanh
List of ASC/ ESC/ DSC, please refer to https://aquavietnam.com.vn/tram-bao-hanh
Máy giặt, tủ lạnh, máy lạnh (máy điều hòa), tủ đông, tủ mát, tủ rượu, máy tắm nước nóng, tivi
Washing machine, Refrigerator, Air conditioner, chest freezer, Wine cellar, beverage cooler, water heater, tivi:
Hỗ trợ trực tiếp tại nhà khách hàng ứng với các lỗi liên quan đến sản phẩm, thay thế linh kiện. 
Provide service at customer house by DSC/ESC/ASC Aqua VietNam in whole country.
Hỗ trợ qua điện thoại: hướng dẫn sử dụng và các lỗi do khách hàng sử dụng và lắp đặt sản phẩm không đúng. Trường hợp yêu cầu hỗ trợ tại nhà, quý khách sẽ bị tính phí quãng đường cho nhân viên kỹ thuật của trạm bảo hành. 
Consulate support by phone: Instructions for using and errors using concern to installation by  customers incorrect. In case of requesting assistance at home, you will be charged the distance for the technician of the warranty station.
– Lò vi sóng, bếp nướng, nồi cơm điện, bếp điện từ, bếp hồng ngoại, quạt máy, quạt hơi nước:  Khách hàng sẽ chuyển sản phẩm cần sửa chữa bảo hành đến (Bảo hành tại) các trung tâm bảo hành hoặc (và) trạm bảo hành ủy quyền của công ty AEV gần nhất để được sửa chữa (Cây nước nóng lạnh sẽ áp dụng bảo hành tại nhà khách hàng) 
Microwave oven, grill, electric cooker, induction cooker, infrared stove, fan: Customers will pick up product to the nearest AEV authorized warranty station to be repaired (Water dispensor will service at the customer’s home)

(Danh sách các trung tâm bảo hành, trạm bảo hành ủy quyền của AEV, vui lòng xem chi tiêt tại:
https://aquavietnam.com.vn/tram-bao-hanh )
List of ASC/ ESC/ DSC, please refer to https://aquavietnam.com.vn/tram-bao-hanh

V. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH MIỄN PHÍ 
FREE WARRANTY CONDITION:

1- THỜI HẠN BẢO HÀNH MIỄN PHÍ: 
FREE WARRANTY PERIOD

Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành (Theo Mục III) và có đăng ký bảo hành.
Product is in warranty time & being registered warranty
Sản phẩm bị hư do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất.
Product is damaged due to mistake from manufacture
a/   Trường hợp sản phẩm còn lưu hành phiếu bảo hành theo sản phẩm 
Product have warranty card enclosed                                     

Phiếu bảo hành phải được xuất trình khi có yêu cầu bảo hành miễn phí . Trong trường hợp cần thiết, khách hàng cần phải xuất trình hóa đơn mua hàng
Warranty card is obligatory to show up when being requested service with free. In necessary cases, customer has to show up invoice issued by financial agency
Số sê-ri máy, kiểu máy trên sản phẩm phải trùng hợp với số sê-ri máy, kiểu máy trên phiếu bảo hành (sản phẩm sản xuất trước 01/07/2016). Số sê-ri trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không bị cạo sửa, chắp vá, hay bị dán đè lên bằng bất kỳ vật nào khác
Serial number, model on products must be corresponded with serial, model in warranty card (product manufactured before 1 July 2016). Serial number on products must be in good shape, not being cracked, joined or stick by another thing
Phiếu bảo hành phải còn nguyên vẹn, phải thể hiện rõ tên khách hàng và ngày mua, không chắp nối, không bị tẩy xóa. (sản phẩm sản xuất trước 01/07/2016)
Warranty card must be in good shape, displayed clearly the customer name & purchased date, not being erased or joined ( product manufactured before 1 july 2016)
   b/   Trường hợp sản phẩm bảo hành điện tử không có phiếu bảo hành kèm theo sản phẩm
Product already E-Warramty registration

Căn cứ và áp dụng trên việc đăng ký thông tin bảo hành điện tử từ khách hàng, cửa hàng,  shop hoặc đại lý về công ty AEV
Folllow warranty expiry time valued in system successfully registrate by customer, shop dealer
Trong thời hạn bảo hành, hoặc ngoài thời hạn bảo hành khi sản phẩm có trục trặc hay sự cố, khách hàng vui lòng liên lạc theo các cách ở khoản a/ mục V
In the warranty or even product is out warranty  when products get damages, Customer please contact to toll free 1800585832 or other contacts show in guidance in V/a in order to be consulate free at home
LƯU Ý: Trong thời gian bảo hành trường hợp cần chuyển sản phẩm đến trạm bảo hành để sửa chữa thì kỹ thuật của trạm bảo hành sẽ là người quyết định và trong trường hợp này khách hàng không phải trả chi phí vận chuyển sản phẩm từ nhà đến trạm bảo hành và ngược lại
NOTE: In case the products need to move to service station for service, the technician of service station will be the person to give out the decision & in this case customer will not be pay the translated cost for customer house to service station & in contract

2- ĐIỀU KIỆN KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH MIỄN PHÍ
NOT FREE WARRANTY CONDITION:

Sản phẩm đã hết hạn bảo hành.
Product is out of warranty time.
Không có phiếu bảo hành hay chứng từ hóa đơn liên quan đến sản phẩm. (sản phẩm sản xuất trước 01/07/2016)
Have no warranty card, or Invoice (Issued by financial agency) concern to product ( Product manufactured before 1 July 2016)
Số sê-ri máy, kiểu máy trên sản phẩm không trùng khớp với số sê-ri máy, kiểu máy trên phiếu bảo hành (sản phẩm sản xuất trước 01/07/2016) 
Serial, model name on product is not corresponded with serial, model of warranty card ( Product manuafactured before 1 July 2016)
Sản phẩm hư hỏng do vận chuyển, sử dụng sai chức năng, lắp đặt không đúng theo sách hướng dẫn, nguồn điện không ổn định, sử dụng sai điện thế, sử dụng nguồn nước yếu (theo thông số kỹ thuật về áp suất nước yêu cầu được chỉ định trong tài liệu hướng dẫn sử dụng), dơ, phèn… hoặc bảo quản không tốt như để nước, bụi, cặn bẩn, động vật, côn trùng, vật lạ… vào máy gây ra sự cố hư hỏng sản phẩm. 
Product is damaged due to transfortation, wrong using as instruction, wrong installing, wrong power, Un stable voltage or frequency or power source is changed over the limited: 220V±10%. Using weak water source, dirty or not good protect from other insert moving in & caused the damages product
Sản phẩm hư do bị rơi hoặc do tác động bên ngoài, tai nạn, thiên tai, lũ lụt làm nứt, móp bể, rỉ sét, ố bẩn do ăn ăn mòn bởi hóa chất hay do chất lỏng đổ vào..
Product is damaged as the result of natural disaster, flood, thunderstorm, burning or Transportation caused crack, deform, broken, scratched, rust due to affected by liquidation splashing
Khách hàng tự ý tháo gỡ, thay đổi cấu trúc sản phẩm hoặc sản phẩm đã được sửa chữa ở những nơi không phải là Trung tâm bảo hành hoặc Trạm bảo hành ủy quyền của Công ty TNHH Điện Máy AQUA Việt Nam.
Product not repaired or disassembled or replaced parts by authorized technician by DSC/ESC/ASC Aqua.
Số máy, kiểu máy trên sản phẩm bị cạo sửa, xóa mất, thông tin sản phẩm không phù hợp với hóa đơn tài chính liên quan đến sản phẩm (nếu có).
Serial, model name on product is cutting or missing not corresponded with serial, model of warranty card or invoice.
Sản phẩm tủ lạnh sử dụng vào mục đích kinh doanh (Kinh doanh thực phẩm, nước giải khát, dịch vụ ăn uống vv….)
Refrigerator used for sale purpoasal ( Food sale, bevearage, service ,,,)
Sản phẩm máy giặt sử dụng ở những nơi với cường độ cao so với cường độ sử dụng phổ biến tại các căn hộ gia đình, như sử dụng tại tiệm cắt tóc, thẩm mỹ viện, khách sạn, bệnh viện… thì cần thiết phải thay thế linh kiện ( như: mô tơ, bạc đạn,…) thường xuyên hơn. Những trường hợp sử dụng như vậy không thuộc phạm vi thời gian bảo hành của chúng tôi. Ngoài ra, khách hàng nên thảo luận với cửa hàng bán sản phẩm để được thay thế linh kiện chính hãng giúp cho máy hoạt động tốt hơn. 
Washing machine products are used with high densisty overload  & abnormal than normally  in household apartments, such as using at hairdressers, beauty salons, hotels, hospitals … should be necessary to replace components (such as motors, bearings, …) more often. Such as cases are not in  by our warranty period. In addition, customers should discuss with DSC/ESC/ASC  to buy spare part originally to make sure good performance.
Không bảo hành bộ lọc sơ vải và các phụ kiện kèm theo.
Accessories part followed with product is not be service part with free. Ex: promotion gift, Other attachment part as Lint filter, battery, odor anti, filter, tray, shelf …
Các trường hợp yêu cầu vệ sinh sản phẩm, bảo trì sản phẩm không nằm trong hạng mục bảo hành.
Cases to request re cleaning, maintained product will not belong to service items.
3- YÊU CẦU BẢO HÀNH – BẢO TRÌ 
SERVICE & MAINTAINANCE REQUEST

Quý khách có thể yêu cầu bảo hành và bảo trì các sản phẩm của AEV, (chú ý: quý khách sẽ được bảo hành miễn phí theo khoản 1 mục V và tính phí theo khoản 2 mục V).
Customer can call for service & maintainance to Aqua product ( Service is free follow condition V/1 & charge follow condition V/2)

Cách 1: Gọi tổng đài miễn phí: 1800 58 58 32 trong thời gian 7:00 ~ 19:00 (Thứ 2 – Chủ Nhật).
Case 1: Call hot line free 1800585832 from 7:00 ~ 19:00 (Monday – Sunday).
Cách 2: Yêu cầu trực tuyến trên Website: https://ew.aquavietnam.com.vn/yeu-cau-bao-hanh
Case 2: Online service request at Website: https://ew.aquavietnam.com.vn/yeu-cau-bao-hanh
Cách 3: Gửi email về phòng chăm sóc khách hàng:  cskh@aquavietnam.vn (vui lòng cung cấp rõ số điện thoại liên lạc).
Case 3: Send email to cskh@aquavietnam.vn  Please attach phone number
Cách 4: Gửi tin nhắn SMS về tổng đài 8077 với cú pháp: AQUA_YCBH ( _ : là khoảng trắng)
Case 4: Send SMS to 8077 with syntax: AQUA_YCBH ( -: Blank) ( Cost charge follow rule of service Mobile, Vinaphone, Viettel)
Lưu ý: Sau ngày 01/07/2016 tất cả sản phẩm do công ty AEV sản xuất sẽ được dán nhãn số điện thoại Hot line: 1800 58 58 32 trên sản phẩm, nên mọi thông tin liên quan đến sản phẩm như khách hàng cần đăng ký bảo hành điện tử hoặc đang ký bảo hành, bảo trì cho sản phẩm gặp hư hỏng vui lòng gọi số Hot line trên. 
Note: After July 1, 2016, all products produced by AEV company will be labeled with the phone number Hot line: 1800 58 58 32 on the product, so all information related to the product as customers need to E Warranty registration fro product. please call the Hot line number

1. Quy định về đổi mới sản phẩm
Policy for Exchanged product

Quý khách hàng được đổi sản phẩm cùng loại khi gặp sự cố “do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất”. Sản phẩm lỗi chỉ được đổi sau khi đã có xác nhận bởi kỹ thuật viên của AQUA Việt Nam hoặc Phòng Dịch Vụ AQUA Việt Nam và tuân thủ các điều kiện sau:
Change new products of the same type when having mistake from manufacture”. The defective product can only be changed after it has been verified  by AQUA Vietnam technician or Service Department AQUA Vietnam follow the conditions:

Sản phẩm được xác định là hàng chính hãng của AQUA Việt Nam (Căn cứ vào hóa đơn mua hàng (đối với một số trường hợp cần thiết), tem nhận diện dán trên sản phẩm và đã được đăng ký bảo hành điện tử)
The product is determined to be manufacture by AQUA Vietnam (Based on the purchase invoice (for some necessary cases), the stamp or lable identified on the product and has been registered for E-warranty
Hàng hóa nhận lại không bị lỗi về ngoại quan ( móp méo, trầy xước, vỡ, biến dạng,…) và đầy đủ linh kiện.
Received products are not faulty in appearance (deforme, scratched, broken,  …) and full accessory.
Nếu sản phẩm bị lỗi cụm lạnh (hoặc cụm nóng), AQUA sẽ tiến hành đổi cụm lạnh (hoặc cụm nóng) tương đương cho khách hàng. 
If the product got troube from indoor (or out door), AQUA will proceed to change the indoor  (or out door) for the customer.
Nếu sản phẩm cần đổi đã hết tồn kho, AQUA sẽ đổi cho khách hàng sản phẩm tương đương.
If the product is out of stock, AQUA will exchange for the substitute product.
Sản phẩm được áp dụng chính sách bảo hành bình thường theo quy định của nhà sản xuất khi sau khi kết thúc 1 năm chương trình 1 đổi 1.
The product is applied the normal warranty policy follow the manufacture  or follow special promotion for AC one change one
Sản phẩm được đổi mới áp dụng chính sách bảo hành bình thường, không được áp dụng tiếp tục chính sách 1 đổi 1.
The product is applied the normal warranty policy not follow special promotion for AC one change one.
Sản phẩm được đổi mới có thời hạn bảo hành tính từ ngày mua hàng của sản phẩm lỗi
New product change to customer will apply warranty time from changed day.
Sản phẩm còn trong bảo hành (2 năm) đã được sửa chữa 3 lần có thay linh kiện với cùng 1 lỗi, sẽ được đổi trả (có xác nhận của trung tâm bảo hành địa phương và phòng Dịch Vụ Aqua phê duyệt bằng biên bản)
Product in warranty time (2 years) got 3 times service repair with part replace will be change new (Had TIR published by local ASC/ESC/DSC & service department approved)
2. Trường hợp không chấp nhận đổi sản phẩm 
Refusale Exchanged product

Quý khách sử dụng sản phẩm không đúng chỉ dẫn, gây hỏng hóc sản phẩm, hàng hóa.
Products use not properly guidance causing damage to products and goods.
Sản phẩm hư hỏng do lý do thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, côn trùng…
Products damaged by natural disasters, floods, fires, insects .
Quý khách không thực hiện các quy định theo yêu cầu để được hưởng chế độ bảo hành (Ví dụ: Không đăng ký bảo hành điện tử đúng thời gian quy định).
Customer do not follow the regulations of warranty condition (Example: Do not register E-warranty on   time).
Quý khách hàng tự gây hư hỏng bên ngoài như rách bao bì, bong tróc, móp méo, biến dạng, thay đổi hình dáng, cấu trúc, nguyên lý hoạt động của sản phẩm,…)
Customers cause external damage such as tearing of packaging, peeling, deforming, changing the shape, structure, operation principles of products, …)
Không áp dụng đối với các sản phẩm không được liệt kê ở mục 1.
Not applied to product not inclused in no 1.
Lỗi xảy ra do lắp đặt, bảo dưỡng không đúng cách.
Faulty due to installation in property 
Không áp dụng cho trường hợp hư hỏng phụ kiện kèm theo (remote, lưới lọc, đèn hiển thị,…). 
Not applied warranty FOC to accessory part (remote control, filter, indicator,…)                                                                                                 
Giám Đốc Dịch Vụ AQUA Việt Nam        THE ANH ELECTRIC
Service Department Director AQUA Viet Nam

[/tintuc]

Có thể bạn quan tâm

HYPER ELECTRIC | Phân phối điện máy, Bán hàng tại kho. Rất hân hạnh phục vụ Quý khách !

Sản phẩm được mua nhiều
icon zalo